EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP NEWSLETTER

Newsletter o verejno-súkromných partnerstvách vydáva Asociácia PPP 3 krát ročne. V newsletteri informujeme o aktivitách Asociácie PPP, o možnostiach, ktoré poskytuje PPP ako aj o spolupráci verejného a súkromného sektora na Slovensku i v zahraničí.

Pre zasielanie newsletteru na Váš e-mail vo forme PDF sa prosím registrujte formulárom (viď nižšie). Pre odhlásenie registrácie zašlite e-mail na office@asociaciappp.sk

2013

PPP NEWSLETTER
1/2013


2012

PPP NEWSLETTER
1/2012


PPP NEWSLETTER
2/2012


PPP NEWSLETTER
3/2012


2011

PPP NEWSLETTER
1/2011


PPP NEWSLETTER
2/2011


PPP NEWSLETTER
3/2011


2010

PPP NEWSLETTER
1/2010


PPP NEWSLETTER
2/2010


PPP NEWSLETTER
3/2010


PPP NEWSLETTER
4/2010


2009

PPP NEWSLETTER
1/2009


PPP NEWSLETTER
2/2009


PPP NEWSLETTER
3/2009


PPP NEWSLETTER
4/2009


2008

PPP NEWSLETTER
1/2008


PPP NEWSLETTER
2/2008


PPP NEWSLETTER
3/2008


Registračný formulár

E-mail:
Meno // Priezvisko // Titul:
Firma // Pozícia // Telefón:
Ulica, číslo // PSČ // Mesto:
Krajina:

späť hore ^

Členovia Asociácie PPP