Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora ("Asociácia PPP") bola založená  koncom roka 2007. Je neverejným združením. 

K jej hlavným cieľom patrí podpora a rozvoj verejnej infraštruktúry v Slovenskej republike, najmä formou koncesných projektov/projektov PPP. Asociácia je odborným a profesionálnym partnerom pre inštitúcie  verejného sektora na Slovensku a poskytuje podporu pre súkromné spoločnosti, ktoré majú záujem o účasť na PPP projektoch. 

Pre viac informácií o Asociácii PPP, kontaktujte nás prostredníctvom zverejnených kontakných údajov, alebo vyplnením kontaktného formuláru.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.