EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

NOVINKY

Tender na 2. balík PPP projektov vyhralo konzorcium Vinci a ABN Amro


16. 12. 2008

Víťazom tendra na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 na trase Nitra - Tekovské Nemce a severného obchvatu Banskej Bystrice, tzv. druhého balíka diaľnic prostredníctvom PPP projektov, je konzorcium firiem Vinci Concessions a ABN Amro Highway. Komisia rozhodla o vylúčení dvoch ponúk uchádzačov - konzorcií Strabag/Porr a Bouygues/Colas/Mota Engil/Intertoll/Doprastav/Váhostav a hodnotila dve ponuky skupín dodávateľov Vinci Concessions a ABN Amro Highway a OHL/OHL ŽS/ŽS Brno. Na základe hodnotiacich kritérií komisia následne vyhodnotila ako úspešnú ponuku konzorcia Vinci Concessions/ABN Amro Highway.

celý text »

Český kraj Vysočina zahájil prípravu PPP projektu administratívneho centra kraja


15. 12. 2008

Český kraj Vysočina zahajuje prípravu PPP projektu administratívneho centra kraja. Kraj požaduje pre svoje potreby približne 12 000 m2 podlahovej plochy z celkovo predpokladaných 25 000 m2. Budova bude využitá pre umiestnenie časti krajského úradu a pracoviska Integrovaného záchranného systému, ostatné plochy bude môcť investor voľne využiť na komerčné účely. Pôjde o samostatný blok mestskej zástavby špecifikovanej ako občianska vybavenosť, pričom sa uvažuje i o výstavbe parkoviska. Prípustné budú obchodné priestory a služby.

celý text »

Vyšiel nový PPP Newsletter


6. 12. 2008

Vyšlo tretie číslo PPP Newsletteru, štvrťročníka o verejno-súkromných partnerstvách, v ktorom Asociácia PPP informuje o verejno-súkromných partnerstvách doma i v zahraničí. O zaujímavé skúsenosti sa v tomto čísle podelili okrem členov Asociácie PPP aj odborníci z verejného a akademického sektora. PPP Newsletter si môžete stiahnuť tu.

MF SR podporí PPP projekt nemocnice


5. 12. 2008

MF SR schválilo poskytnutie konzultačnej a finančnej podpory PPP projektovému zámeru „Komplexná modernizácia Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku“. Predkladateľovi schváleného projektového zámeru MF SR obstará poradcu na vypracovanie štúdie realizovateľnosti (tzv. 1. etapa prípravy PPP projektu). Záverečnú správu riadiaceho výboru ako aj projektový zámer nájdete TU. V súčasnosti sa realizuje aktualizácia metodického dokumentu „Osnova projektového zámeru a kritériá pre výber projektového zámeru“. Tieto dokumenty sú dostupné na webstránke MF SR.

celý text »

Verejno-súkromné partnerstvá majú zelenú


4. 12. 2008

Novembrové číslo časopisu Eurostav sa zameralo na PPP projekty a ich budúcnosť na Slovensku. Článok Asociácie PPP, uverejnený v tomto čísle, nájdete TU. K budúcnosti PPP projektov na Slovensku sa okrem iného vyjadrujú aj Ing. Jana Kolesárová, riaditeľka odboru partnerských projektov na MF SR, Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS, a.s., Ing. Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ VÚD, a.s. ako aj ďalší odborníci a členovia Asociácie PPP.

O Asociácii PPP v Development News


3. 12. 2008

V novom čísle časopisu Development News (12/2008) vyšiel článok Asociácie PPP s názvom Možnosti verejného sektora v rámci PPP projektov. V článku bol prevzatý príspevok člena Asociácie PPP, advokátskej kancelárie NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, s.r.o., ktorý bol uverejnený v prvom čísle PPP Newsletteru. Článok nájdete TU.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Členovia Asociácie PPP