EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

NOVINKY

Vyšlo nové číslo nášho newsletteru


30.12.2012

V týchto dňoch vyšlo nové číslo newsletteru našej asociácie. Elektronickú kópiu v nízkom rozlíšení si môžete stiahnuť v sekcii "PPP Newsletter" tejto webovej stránky. V prípade záujmu o jeho pravidelné zasielanie, prosím vyplňte registračný formulár v tej istej sekcii, alebo nás kontaktujte emailom na adrese office@asociaciappp.sk

Mimoriadne Valné zhromaždenie APPP


05.12.2012

Dňa 05.12.2012 sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie našej asociácie na ktorom bol zvolený revízor APPP a náhradníci členov RV. Súčasťou stretnutia bolo aj vianočné posedenie prítomných členov a neformálna diskusia o budúcnosti APPP. Viac informácií je priložených v členskej časti webstránky.

Konferencia Košice/Prešov Invest


04.12.2012

Asociácia PPP sa podieľala na organizácii prestížnej konferencie Košice/Prešov Invest 2012, ktorej tretí ročník už tradične organizovala Americká obchodná komora v SR (Amcham). APPP zabezpečila odborný panel na tému rozvoja verejnej infraštruktúry a o možnostiach financovania verejných investícií. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia miestnych samospráv a významní podnikatelia regiónu. Konferencia sa konala pod záštitou Ministra hospodárstva SR, Tomáša Malatinského.

Efektívne využívanie eurofondov pri rozvoji miest a obcí po roku 2014


28.11.2012

V spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska, sa naša asociácia aktívne zúčastnila organizácie vyššie menovaného seminára a odborne zabezpečila diskusný blok na tému "Partnerstvo verejného a súkromného sektora, využitie eurofondov pre naštartovanie komunálnych investícií" spojeného s diskusiou. Na seminári sa zúčastnili viacerí významní predstavitelia samospráv a jeho účastníci mali možnosť zúčastniť sa odbornej diskusie na viaceré témy spojené s financovaním verejných projektov prostredníctvom fondov EÚ a PPP modelov.

celý text »

Účasť na dni otvorených pivníc MVC


17.11.2012

Dňa 17. novembra 2012 mali členovia Asociácie PPP a vybraní hostia z verejnej správy a súkromného sektoru možnosť zúčastniť sa dňa otvorených pivníc na malokarpatskej vínnej ceste. Toto celodenné podujatie umožnilo účastníkom návštevu vinných pivníc spojenú s ochutnávkami miestnych vín v Pezinku, Šenkviciach, Modre, Doľanoch, Častej a na hrade Červený kameň. Naši členovia mohli v príjemnej a neformálnej atmosfére nadviazať nové kontakty a spoznať nových ľudí z viacerých odvetví v súkromnej a verejnej sfére.

Investície v regiónoch a rozvoj verejných služieb


18.10.2012

Asociácia PPP v spolupráci s Agentúrou pre rozvoj malého s stredného podnikania, zorganizovala dňa 18. októbra 2012 v Banskej Bystrici odborný seminár na tému rozvoja miestnych investícií a verejných služieb. O seminár prejavili veľký záujem predstavitelia samospráv z celého Banskobystrického kraja a podnikatelia z regiónu. Vyše 50 účastníkov malo možnosť vypočuť si prednášky týkajúce sa financovania verejných projektov PPP modelom, kombináciou EU fondov a PPP modelu, skúsenosti samospráv a súkromného sektora s výstavbou parkovacích domov, športovísk a zelene, opráv verejných komunikácií, ako aj možností financovania projektov odkupom pohľadávok.

Fotogaléria zo seminára na stiahnutie
formát: PDF, veľkosť: 552 KB

1 2 3 4 5 6
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Členovia Asociácie PPP