EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

NOVINKY

Vyšlo nové číslo nášho newsletteru


27.12.2013

V týchto dňoch vyšlo nové číslo newsletteru našej asociácie. Elektronickú kópiu v nízkom rozlíšení si môžete stiahnuť kliknutím na link "PPP Newsletter 03/2013" po rozbalení celého textu tejto správy, alebo v sekcii "PPP Newsletter" nášho webu. V prípade záujmu o jeho pravidelné zasielanie, prosím vyplňte registračný formulár v tej istej sekcii, alebo nás kontaktujte emailom na adrese office@asociaciappp.sk

celý text »

Verejná súťaž na dokumentáciu nových PPP úsekov R7


20.12.2013

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. vyhlásila verejné obstarávanie na "Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz." v predpokladanej hodnote 2,4 mil. Euro bez DPH.

celý text »

Integrovaný dopravný terminál v Trenčíne


19.12.2013

Súkromná spoločnosť pripravuje realizáciu nového dopravného terminálu pre cestujúcich v Žiline, ktorý prepojí autobusovú a železničnú stanicu. Vznikne viac ako 1 000 nových parkovacích miest a súčasťou projektu sú aj obchodné priestory. Cestujúci tak budú mať možnosť prestupu z vlastnej do do verejnej dopravy v jednom bode a zároveň možnosť prestupu medzi jednotlivými druhmi verejnej dopravy vrátane MHD. Nový integrovaný terminál bude prepojený s mestským parkom, pričom predpokladaná výška plánovanej investície je 107 mil. Euro.

Termín na predloženie ponúk predĺžený


12.12.2013

V súvislosti s verejným obstarávaním Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky týkajúceho sa prípravy štúdie uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice v Bratislave a poskytnutia súvisiacich poradenských služieb v predpokladanej hodnote 936 000 EUR, bol termín na predloženie ponúk predĺžený do 27.12.2013 (09:45).

celý text »

Projekt PPP4Broadband na Slovensku


11.12.2013

Projekt rieši rozvoj infraštruktúry širokopásmových technologií (tzv. Broadbandu) v odľahlých oblastiach juhovýchodnej Európy pomocou prístupu Public-Private Partnership. Projekt je implementovaný v 9 štátoch juhovýchodnej Európy, kde je AIEC (slovenská mimovládna organizácia) vedúcim partnerom. V prípade záujmu o projekt si prosím stiahnite a prezrite priložený dokument. Vaše prípadné pripomienky k dokumentu môžete komunikovať priamo našej asociácii.

celý text »

Výber poradcu- nová PPP nemocnica v Bratislave


17.11.2013

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 30.10.2013 vyhlásilo verejnú súťaž na zákazku „Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice v Bratislave a poskytnutie súvisiacich poradenských služieb“ zahŕňajúcu a) Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti výstavby novej nemocnice v Bratislave, b) Poskytovanie ďalších súvisiacich služieb technického, finančno-ekonomického a právneho poradenstva.

celý text »

1 2 3 4 5 6 7
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Členovia Asociácie PPP