EN SK

 News   About the PPP Association   About PPP   Calendar of events   Links   PPP Newsletter   PPP Brochures   Contact   Site map 
 Information for Members   PPP Projects   Documents   Workgroups   Contacts Database   Presentations   Member services   Password 

DOCUMENTS ABOUT PPP

European Union documents

Zelená kniha o partnerstvách verejného a súkromného sektoru a práve spoločenstva o verejných zákazkách a koncesiách Zelena kniha o PPP (EK).doc
Správa Európskeho parlamentu o verejno-súkromných partnerstvách a právnych predpisoch Spoločenstvo o verejnom obstarávaní a koncesiách Sprava o PPP (EP).pdf
Smernica Európskeho parlamentu 2004/17/ES Smernica EK 200417.pdf
Smernica Európskeho parlamentu 2004/18/ES Smernica EK 200418.pdf
Rozhodnutie Eurostatu vo veci dlhu a PPP Eurostat o PPP.doc
Guidelines for Successful Public-Private Partnerships guidelines_for_successful_public-private..
Resource Book on PPP Case Studies Resource Book on PPP Case Studies (EC).p..
Viac informácií o PPP publikovaných Európskou komisiou http://ec.europa.eu/internal_market/publ..

Slovak and Czech documents

Informačný sprievodca Public Private Partnership (Úrad pre verejné obstarávanie) Informacny sprievodca PPP.doc
Public-Private Partnership na Slovensku (Municipalia) Public-Private Partnership a Slovensko.p..
Aplikace principu PPP při realizaci politiky HSS Aplikace principu.doc
Analýza pilotných PPP projektů Analyza pilotnych projektov PPP v CR.doc
Studie aplikace partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) pri financování projektů v oblasti dopravy z fondů EU Studie PPP a EU fondy (CR).pdf
Viac informácií o PPP publikovaných v ČR (vrátane diplomových prác) http://www.asociaceppp.cz/cnt/dokumenty_..

Foreign documents

Assessing PPPs in Africa - Peter Farlam http://www.oecd.org/dataoecd/44/4/348677..
1 2
Members of the PPP Association