EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PPP V ZAHRANIČÍ

PPP sú vo svete bežným spôsobom zaistenia infraštruktúry a verejných služieb a tejto téme sa venuje množstvo inštitúcií (viď Odkazy). PPP projekty sa vo svete nazývajú niekedy aj PFI (Private Finance Initiative) alebo P3 či IP3.

Stručný prehľad (podľa European PPP Report 2009) hlavných oblastí vhodných pre realizáciu PPP projektov v zahraničí poukazuje na rôznorodosť využívania PPP projektov:

Česká republika

 • Doprava - diaľnica D3, AirCon (spojenie Prahy s letiskom – zatiaľ nezahájený projekt)

 • Spravodlivosť - výstavba pobočky Krajského súdu Plzeň v Ústí nad Labem

 • Väzenstvo – výstavba väznice s ochranou s kapacitou 500 miest

 • Zdravotníctvo - ubytovňa hotelového typu a parkovisko v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice Praha – Střešovice

 • Regenerácia brownfieldu Ponava - vybudovanie športového a voľnočasového centra


V ČR pôsobí na strane súkromného česká Asociace PPP (www.asociaceppp.cz) a na strane verejnej PPP Centrum (www.pppcentrum.cz). Na stránkach PPP centra môžete nájsť aj tieto užitočné metodiky:

 • Hodnota za peníze (link)

 • Metodika řízení rizik PPP (link)

 • Komunikační strategie PPP projektu (link)

 • Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP (link)

 • Případová studie (link)

 • Metodika vypracování koncesního projektu (link)

 • Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (link)

 • Vzorová koncesní smlouva (link)


Austrália

 • Doprava – železnica Alice Springs – Darwin (vybudovanie prvej železnice, ktorá spája centrálne mesto štátu South Austrália s pobrežím Northem Teritory; momentálne v prevádzke, prípravná fáza začala v roku 1997, výstavba v rokoch 2000 – 2003, koncesia na dobu 50 rokov), rekonštrukcia vlakového a autobusového nádražia (projekt je v prevádzke od r. 2004, koncesia uzavretá na 30 rokov, rekonštrukcia sa týkala nielen budovy terminálu, ale aj okolitých ulíc a námestia Melbourne; v areáli sa poskytujú rôzne komerčné služby, súčasťou je aj parkovisko)

 • Kultúra, média a šport – kongresové centrum v Melbourne, Docklands Film and Television Studio (cieľom je vybudovanie komplexy pre filmovú a televíznu produkciu Melbourne, včasná a efektívna realizácia projektu, koncesia typu DBFO na dobu 20 rokov)

 • Technické služby – Metropolitan Mobile Radio (vybudovanie, prevádzka a údržba novej digitálnej rádiokomunikácie, ktorá má slúžiť k zlepšeniu a zrýchleniu pomoci pri záchranných akciách, koncesia typu DBFO uzatvorená na 7 rokov s možnosťou dvojročného predĺženia)

 • Zdravotníctvo, Väzenstvo


Írsko

 • Zdravotníctvo – výstavba Národného onkologického centra radiácie (projekt pozostáva zo štyrok veľkých centier v Dubline, Corku a v Galway; cieľom je zaistiť takú kapacitu tohto centra, aby mohlo uspokojiť všetkých pacientov; koncesia je typu DBFOM, predpoklad zahájenia výstavby je v roku 2011 a prevádzky v roku 2014)

 • Vzdelávanie – univerzitný kampus National Martime College (ide o najväčší PPP projekt v sektore školstva v Írsku; cieľom je poskytovania vzdelania v námornej vede, námornom inžinierstve a vzdelávacie kurzy či tréningy pre námornú plavbu a to pomocou vybudovania univerzity, zaistenia námorného vybavenia, ubytovacieho, športového a stravovacieho zázemia; kapacita 750 študentov, koncesia typu DBFO uzavretá na 25 rokov, výstavba v rokoch 2001 – 2003)

 • Odpadové hospodárstvo – projekt biologickej likvidácie odpadu v meste Dublin (spracovanie biologicky odbúrateľného odpadu a organického odpadu domácností pre kompostovanie, recyklácia odpadu; koncesia typu DBFMO a odhadovaná hodnota projektu je cca 100 mil. Eur, realizácia už prebieha)


Fínsko

 • Cestné koncesie – diaľnica E18 (51 km úsek je časťou európskej cesty E18, forma DBFO)

 • Doprava – projekt metra Helsinki-Espoo

 • Zdravotníctvo – projekt Karis Hospital

 • Školstvo a vzdelávanie


Francúzsko

 • Diaľničné koncesie (mýtne) – mýtne projekty (zavedenie mýta na diaľnici A585, elektronické mýto určené na zavedenie „zelenej dane“ pre ťažké vozidlá), koncesie na diaľnice A65, A28, A19 a podobne

 • Letecká doprava – najmä budovanie a prevádzkovanie letísk (napr. 15-ročná koncesia na prevádzkovanie letiska Beauvais alebo výstavba a prevádzka letiska Notre Dame des Landes vrátane prevádzky letísk Nantes-Atlantique a Saint Nazaire-Monitor

 • Železničná doprava – Perpignan – Figueras HSL (projekt 44,5 km vysokorýchlostnej linky z francúzskeho Perpignanu do španielskeho Figueresu)

 • Administratívne budovy - policajné stanice, kongresové centrum s parkoviskom, národný inštitút pre šport a psychické vzdelávanie, justičný palác a podobne

 • Obrana – Francúzsky Pentagon ( komplex, ktorý by mal byť schopný ubytovať 10 000 príslušníkov vojska, forma DBFOM, koncesia na 30 rokov)

 • Väzenstvo – budovanie väzníc napr. vo Vienne, Sarthe, Saint Aubin Routot

 • Vzdelávanie – výstavba a/alebo rekonštrukcia vzdelávacích zariadení ako Dauphine University, Versailles St. Quentin University, Sorbonne University a pod.

 • Zdravotníctvo – výstavba a prevádzka nemocníc a iných zdravotníckych a výskumných zariadení – Cean Hospital, Douai Hospital, Inštitút pre klinický a biomedický výskum, Opatrovateľský domov pre starších a pod.

 • Odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie atď.


Grécko

 • Cestné koncesie (mýtne) – Ionia Odos diaľničný projekt (koncesia na výstavbu, financovanie a prevádzku 380 km diaľnic), ďalšie diaľničné koncesie

 • Administratívne budovy – justičné budovy, medzinárodné konferenčné centrum, vládne budovy, administratívny park a iné

 • Vzdelávanie – DBFM koncesia na výstavbu 23 škôl v oblasti Macedonia Thrace Epirus a Ionian Island a na výstavbu 6 nových budov na University of Peloponnese a iné

 • Zdravotníctvo – budovanie nemocníc a iných zdravotníckych zariadení (nemocnica v Aténach s kapacitou 800 lôžok, vybudovanie nového transplantačného centra v Aténach, Grécke rehabilitačné centrum a podobne

 • Obrana a väzenstvo – budovanie policajných staníc, muničného skladu, vojenskej školy, väzníc


Holandsko

 • Administratívne budovy – projekt prestavby budov ministerstva obrany a ministerstva financií, DBFMO koncesia na výstavbu daňového úradu v mestách Doetinchem a Groningen, projekt Kromhout Barracks (výštavba inštitucionálneho komplexu s kancelárskymi priestormi, ubytovaním, športovými a zdravotníckymi zariadeniami)

 • Cestné koncesie –realizované projekty diaľnic N31 a A59, výstavba tunelu na diaľnici A10; pripravovaný projekt výstavby dvoch úsekov diaľnice A15 a podobne

 • Vodohospodárstvo – projekt čističky odpadových vôd v meste Delfland

 • Železničná doprava – DBFO koncesia na výstavbu vysokorýchlostnej linky Zuiderzee Line


Japonsko

 • Ubytovacie zariadenia – projekt „Ubytovacie priestory členov japonského zhromaždenia“ – návrh, výstavba a prevádzka bytových jednotiek pre 300 členov japonského zhromaždenia a ich rodiny

 • IT, Zdravotníctvo, Doprava na lokálnej úrovni


Juhoafrická republika

 • Administratívne budovy – projekt „Úrad ministerstva priemyslu a obchodu“ je tvorený siedmymi budovami, pričom v areáli sa nachádza školiace či technologické centrum, konferenčné a fintess centrum, parkovisko s kapacitou 1200 áut, všetky budovy sú prepojené krytým chodníkom

 • Zdravotníctvo – nemocnica Inkosi Albert Luthuli s kapacitou 846 lôžok, 16 operačných sál a 32 špecializovaných oddelení, denná kapacita nemocnice 6000 pacientov; nemocnica Universitas a Pelonomi – cieľom bola reštrukturalizácia dvoch nemocníc s rôznou úrovňou poskytovaných služieb, kapacita 2600 lôžok v oboch zariadeniach

 • Vodohospodárstvo, Väzenstvo, Vzdelávanie


Maďarsko

 • Cestná doprava – diaľnice M5, M6, zavedenie mýtneho na diaľnici M5

 • Študentské internáty – projekt Godollo University Campus (vybudovanie nových internátov a príslušných zariadení na univerzite Godollo v Budapešti)

 • Väznice – projekt väznice Szombathely s kapacitou 800 miest pre väzňov a 350 miest pre zamestnancov, projekt Tiszalok väznice s kapacitou 700 miest pre väzňov bol prvým projektom v Maďarsku v tejto kategórií

 • Vzdelávanie a voľný čas – projekt ministerstva pre regionálne vlády a regionálny rozvoj zahŕňa rekonštrukciu 37 ubytovní, 16 gymnázií, 17 výcvikových bazénov a športových hál


Poľsko

 • Cestná doprava – diaľnice A1 (vo výstavbe), A2 (niektoré časti vo výstavbe, niektoré v procese obstarávania) a A4 (finančne uzatvorená, na trase Katowice – Krakow spustený mýtny systém cez PPP)

 • Železničná doprava – pripravované projekty vysokorýchlostných tratí, realizácia železničnej stanice v Sopote)

 • Letecká doprava – vybudovanie nového leteckého terminálu na Varšavskom letisku s kapacitou 6,5 mil. pasažierov ročne, vrátane vybudovania podzemnej železnice a troch parkovísk s kapacitou 7000 áut, projekt je vo fáze realizácie

 • Odpadové hospodárstvo – DBFO a BOT koncesie na vybudovanie zariadení v oblasti odpadového hospodárstva vo Varšave, Štetíne a podobne.


Portugalsko

 • Cestná doprava – ide najmä o mýtne koncesie typu DBFO; ďalej DBFM koncesie na vybudovanie nových cestných úsekov

 • Letecká doprava – koncesia typu DBFO na výstavbu nového Lisabonského letiska

 • Zdravotníctvo – program vybudovania 10 nemocníc (Xira Hospital, Algarve Hospital, Loures Hospital a pod.), alebo projekt vybudovania novej nemocnice a oddelenia psychiatrie, na ktorý EIB poskytla cez 50% finančných zdrojov (Braga Hospital)

 • Železničná doprava – vybudovanie siete metra v meste Porto, výstavba vysokorýchlostnej železničnej trati v nadväznosti na medzinárodnú európsku sieť (TEN) pre lepšie spojenie Madridu a Lisabonu


Španielsko

 • Cestná doprava – cestné a mýtne koncesie (Diaľnice A2, A3, A4 – vybudovanie určitých úsekov prostredníctvom PPP projektov)

 • Letecká doprava – vybudovanie Aeropuerto de Corvera, koncesia na 40 rokov, v poradí 3. letisko postavené prostredníctvom PPP (1. Aeropuerto Costa Azahar – Castellón, 2. Ciudad Real Airport)

 • Zdravotníctvo – viaceré projekty vybudovania nemocníc (napr. Hospital de Vallecas – jedna z ôsmych PPP nemocníc, ktoré boli spustené v rámci New Public Health Infrastructure Plan 2004 – 2010)

 • Väzenstvo – projekt väzenia Figueres v španielskej Catalonii pre 750 väzňov, ktorý sa má realizovať v treťom štvrťroku 2010. Ďalší projekt väznice: Quartre Camins.


Taliansko

 • Zdravotníctvo – najmä výstavba nemocníc, ktorá je v Taliansku prostredníctvom PPP populárna (nemocnica Rovereto, Ferrara, Fegina Margherita, Castelfranco & Monte Belluno nemocnica a mnoho ďalších

 • Železničná doprava – budovanie nových tratí, železničného terminálu zameraného na nákladnú dopravu (Isola della Scala Terminal), úzkokoľajných dráh a metra (napr. v Ríme, Pedemontane, Bologni atď.

 • Cestná doprava (mýtne) – zavedenie tieňového mýta na niektorých cestných úsekoch (napr. Modena – Sassuolo), koncesie na dobudovanie cestnej infraštruktúry (napr. medzi Prato a Signa, Cisterna a Valontone atď.

 • Odpadové hospodárstvo - nakladanie s odpadmi (hlavne projekty zamerané na využívanie odpadu na výrobu energie v mestách Verona, Alassio, Desio, Bracciano a podobne), čističky odpadových vôd

 • Vodné hospodárstvo – najmä zásobovanie pitnou vodou v provinciách Arezzo, Siena, Tuscany a podobne


Veľká Británia

PPP projekty sa koncom 80. rokov zrodili práve vo Veľkej Británii a teda ju môžeme považovať za ich kolísku. V najväčšej miere sa vo Veľkej Británii využívali druhy PPP projektov pod označením DBFO a neskôr dostali názov Iniciatíva súkromného financovania (PFI). Od roku 1993 sa v Británii a vo Walese zahájilo cez 440 PPP projektov, z ktorých viac než 200 je dnes stále funkčných a zaisťuje verejné služby vo vysokej kvalite. V súčasnosti sa v Británii pracuje na cca 250 projektoch z oblasti zdravotníctva, dopravy, vodného hospodárstva či školstva. Každoročne uzavrie okolo 30 –40 projektov PFI.

 • Doprava –budovanie diaľnic, železničných a autobusových staníc, nových železničných tratí, metra, letiska, a podobne

 • Administratívne budovy – výstavba súdnych budov, požiarnych a policajných staníc, univerzitného mestečka, internátov pre študentov a podobne.

 • Obrana – široké spektrum projektov, napr. projekt nového vojenského komunikačného satelitu Skynet 5. prevádzkovanie vojenských lodí v Royal Navy Ports a iné.

 • Školstvo - v tejto oblasti už dlhší čas funguje ambiciózny vládny program „Výstavba škôl pre budúcnosť“ (Building Schools for the Future – BSF), ktorý si dal za úlohu prestavať či zmodernizovať štátne školy vo Veľkej Británii. Bolo uzavretých cez 100 kontraktov týkajúcich sa viac než 800 škôl. V tejto oblasti existuje ešte mnoho ďalších projektov.

 • Sociálne projekty – budovanie domovov dôchodcov so zdravotníckou starostlivosťou, DBFO koncesia na výstavbu štyroch nových sociálnych zariadení s opatrovateľskou a ošetrovateľskou službou, služby sociálneho bývania atď.

 • Zdravotníctvo, Šport, Kultúra, Životné prostredie, Väzenstvo, Odpadové hospodárstvo a iné.

späť hore ^

Členovia Asociácie PPP