EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

AKO SA STAŤ ČLENOM (PRIHLÁŠKA)

Členom Asociácie PPP môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba pôsobiaca v súkromnom sektore.

Členstvo v Asociácii PPP vzniká kumulatívnym splnením nasledujúcich podmienok:

  • záujemca predložil riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku

  • riadiaci výbor akceptoval prihlášku

  • záujemca zaplatil prvý členský príspevok


Podrobnejšie informácie o podmienkach vzniku členstva v Asociácii nájdete v článku 4 v Stanovách Asociácie PPP.

Prihlášku zašlite poštou na kontaktnú adresu Asociácie PPP, pre rýchlejšie vybavenie zašlite aj scan e-mailom.

Po obdržaní prihlášky Vám e-mailom zašleme potvrdenie o prijatí a termíne rozhodovania o členstve na riadiacom výbore. Následne Vás upovedomíme o stanovisku riadiaceho výboru a v prípade akceptácie prihlášky Vám zašleme poštou doklad k úhrade členského príspevku.

Po zaplatení členského vzniká členstvo, vrátane prístupu na členskú časť webstránky Asociácie PPP.

späť hore ^

Členovia Asociácie PPP