EN SK

 Novinky   O Asociácii PPP   O PPP   Kalendár podujatí   Odkazy   PPP Newsletter   Brožúry o PPP   Kontakt   Mapa stránok 
 Členské informácie   Projekty    Dokumenty   Pracovné skupiny   Databáza kontaktov   Prezentácie   Služby členom   Zmena hesla 

PRACOVNÉ SKUPINY

Na pôde Asociácie pôsobí v súčasnosti päť pracovných skupín pre oblasti legislatívy, metodiky, PR a marketing, dopravy a technickej infraštruktúry a zdravotníctva. Pracovné skupiny sa venujú uplatneniu cieľov Asociácie PPP vo vybraných konkrétnych oblastiach.

Pracovná skupina pre legislatívu
Ciele:

 • Pripravovať a pripomienkovať legislatívu
 • Podporovať kvalitné legislatívne prostredie v oblasti PPP
 • Sprostredkovať pohľad súkromného sektoru na legislatívu v oblasti PPP
 • Tvoriť diskusné fórum
 • Podporovať výmenu skúseností

Pracovná skupina pre metodiku
Ciele:

 • Informovať o PPP a možnostiach uplatnenia PPP v rôznych oblastiach
 • Podporovať kvalitné metodické prostredie v oblasti PPP
 • Iniciovať a pripomienkovať metodické dokumenty
 • Tvoriť diskusné fórum a podporovať výmenu skúseností
 • Komunikovať s odbornou verejnosťou
 • Spolupracovať s ostatnými PS v metodických otázkach

Pracovná skupina pre marketing a PR
Ciele:

 • Vytvoriť komunikačnú stratégiu pre Asociáciu PPP
 • Podporovať rozvoj odborných a propagačných aktivít Asociácie PPP
 • Podieľať sa na tvorbe marketingových prostriedkov Asociácie PPP
 • Podporovať ostatné pracovné skupiny v PR a marketingových otázkach

Pracovná skupina pre dopravu a technickú infraštruktúru
Ciele:

 • Odborne informovať o PPP a možnostiach uplatnenia PPP v oblasti dopravy a technickej infraštruktúry
 • Iniciovať a podporovať diskusiu na tému PPP v oblasti dopravy a technickej infraštruktúry
 • Šíriť príklady najlepšej praxe PPP v oblasti dopravy a technickej infraštruktúry
 • Tvoriť diskusné fórum a podporovať výmenu skúseností
 • Komunikovať s odbornou verejnosťou

Pracovná skupina pre zdravotníctvo
Ciele:

 • Iniciovať a podporovať diskusiu na tému PPP v oblasti zdravotníctva
 • Poskytovať odborné informácie a príklady najlepšej praxe PPP v oblasti zdravotníctva
 • Tvoriť diskusné fórum
 • Komunikovať s odbornou verejnosťou

späť hore ^

Členovia Asociácie PPP